" " - ,
2-3
4 April- 2007.
Naucno-strucni casopis
ENERGETSKE TEHNOLOGIJE
Izdavac Drustvo za suncevu energiju
Srbija solar - Solar Energy
Zitni Trg 13, 23.000 Zrenjanin
Tel. 064/131-02-27, 023/524-640, 023/524-643
Fax: 023/37-855, 023/524-640
Racun: 355-1059874-69 www.srbijasolar.org.yu

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Miroslav Lambic, dipl.inz.

Uredivacki odbor
Prof. dr Miroslav Lambic Prof. dr Tomislav Pavlovic Prof. dr Miladin Brkic Prof. dr Dragisa Tolmac Doc. dr Snezana Dragicevic Doc. dr Jasmina Radosavljevic

Redakcioni odbor
Dr Zivoslav Adamovic (Tehnicki fakultet M. Pupin), Zrenjanin; Dr Miladin Brkic (Poljoprivredni fakultet), Novi Sad; Dr Carisa Besic (Visa skola za ITC), Beograd; Dr Snezana Dragicevic (Tehnicki fakultet), Cacak; Dr Petar Dimitrijevic (VMS), Beograd; Rade Dragovic (Ministarstvo pravde), Beograd; Slavoljub Dunderski (Srbijagas), Zrenjanin; Dr Branimir Inic (Univerzitet BK), Beograd; Mr Miodrag Kovacevic (Mikoterm), Zrenjanin; Mita Krnjacki (Swisslion-Takovo), Beograd; Dr Miroslav Lambic (Tehnicki fakultet M. Pupin), Zrenjanin; Dr Milorad Marjanovic (Zavod za udzbenike i nastavna sredstva), Beograd; Dr Tomislav Pavlovic (Prirodno matematicki fakultet), Nis; Dr Novica Pavlovic (VPS), Novi Sad; Mr Jasmina Pekez (Tehnicki fakultet M. Pupin), Zrenjanin; Dr Jasmina Radosavljevic (Fakultet zastite na radu), Nis; Dr Bozidar Rajnovic (Te -To), Zrenjanin, Dr Dragan Stojicevic (Termoelektrana Drmno), Kostolac; Mr Aleksandar Starcevic (Grejanje), Zrenjanin; Dr Slobodan Stojadinovic, (Tehnicki fakultet M. Pupin), Zrenjanin; Dr Dragan Skobalj (Vujic - Valjevo), Valjevo; Dr Dragisa Tolmac (Tehnicki fakultet M. Pupin), Zrenjanin; Mr Ivan Tasic, Odzaci.

Tehnicki urednik Mr Jasmina Pekez Lektor (Engleski jezik) Prof. Andrijana Smiljkovic
Casopis Energetske tehnologijeizlazi tromesecno: januara, aprila, jula i oktobra.

,
 
, , , ,...
" "
ENTEH
  <<<

2-3, April- 2007:
dr Miroslav Lambic, mr Jasmina Pekez: Prilog strategiji razvoja energetike Vojvodine - segment: solarna energetika 3
dr Tomislav Pavlovic, Ruzica Stoiljkovic, dr Zoran Pavlovic, Lj. Kostic, I. Pantic, M. Utvic: Toplotne karakteristike ravnog kolektora sa spektralno selektivnim apsorberom 7
dr Tomislav Pavlovic, Ruzica Stoiljkovic, dr Zoran Pavlovic, Lj. Kostic, I. Pantic, M. Utvic: Fizicke karakteristike hibridnog kolektora sa solarnim celijama od monokristalnog silicijuma 10
Ljubomir Djurin, Aleksandar Tasevski: Tehnoloski i ekonomski aspekti proizvodnje biodizela 13
Ninoslav Grbic, Andrijana Smiljkovic, dr Slobodan Stefanovic: Eksploatacija geotermalne energije sa osvrtom na potencijale u Vojvodini 17
Tomic Rodoljub, dr Srecko Curcic: Istrazivanje parametara za razvoj hidraulickih presa za tretman biomasa i otpadnog drveta kao energenata 23
Milos Radakovic: Vensys CKD vetrogeneratori 26
Dragan Lambic: Promena otpora u cevnoj mrezi u zavisnosti od broja ukljucenih iskljucenih lokalnih otpora 28
dr Dragisa Tolmac, dr Miroslav Lambic, dr Slavica Prvulovic: Research results of the model of the temperature field of the rotating cylinder 30
dr Danilo Stojanovic, Sinisa Randic: Politika energetske efikasnosti kucnih aparata u evropskoj uniji - Sta nas ceka? 32
Mile Copic, M. Dukic: Kompresorska jedinica za podzemno skladiste prirodnog gasa u Banatskom Dvoru 37
Dunja Djuric: Usteda energije na kotlu te-to zrenjanin regulacijom procesa sagorevanja merenjem viskoznosti 40
dr Duska Letic, mr Eleonora Desnica: Automatizacija proracuna entalpije i entropije primenom cad alata 44
mr Ljiljana Radovanovic, dr Zivoslav Adamovic, mr Jasmina Pekez: Plan remonta turbogeneratora u te-to Zrenjanin 47
dr Bozidar Rajnovic: Razgranicenje savremenog od konzervativnog nacina izgradnje slozenih proizvodnih sistema - (1. deo) 49
dr Bozidar Rajnovic: Razgranicenje savremenog od konzervativnog nacina izgradnje slozenih proizvodnih sistema - (2. deo) 52
dr Biserka Markovic, dr Predrag Blagojevic, dr Ivan Krstic, S. Samardic: Upravljanje tehnologijom gradenja sa aspekta energetske i ekoloske efikasnosti 57
dr Rada Janjic, dr Snezana Radonjic, dr Radomir Slavkovic: Tehnologija secenja materijala pomocu mlaza vode 61
spec Radisav Jankovic, dr Milan Pavlovic, Tijana Bunjevacki, Igor Radovancev: Evidentiranje postojeceg stanja sistema za otprasivanje na postrojenjima za proizvodnju asfaltne mesavine u Vojvodini 65
dr Carisa Besic, Ljubisa Jakovljevic: Donosenje odluka u menadzmentu 68
Uputstvo autorima 71
Skupovi 71

Uputstvo za pisanje radova za casopis Energetske tehnologije

Uvod
Rad dostavljen za objavljivanje moze biti napisan na srpskom ili engleskom jeziku. Obim rukopisa je ogranicen na maksimalno osam dvokolonskih stranica formata A4, ukljucujuci slike, tabele, reference i dr. Za kucanje rada koristiti font Arial. Na stranicama rukopisa sve margine (gornja, donja, leva i desna) treba da budu po 20 mm. Rukopis se obrazuje u dve kolone razmaknute 5 mm. Tekst kucati sa proredom 1 i velicinom slova 8. Tab formatirati na 5 mm. Header i Footer su velicine 12,5 mm.Naslov radaNa sredini vrha prve stranice rukopisa napisati naslov rada velikim slovima velicine 10 na srpskom i engleskom jeziku.AutoriPuna imena autora sa titulama, nazivima njihovih institucija, mail adresama i telefonima, ispisati slovima Arial 8.
Rezime
Rezime rada treba da sadrzi od 50 do 150 reci na srpskom i engleskom jeziku pisan Arial 8, Italic.
Kljucne reci
Iza rezimea daju se kljucne reci (od tri do osam).
Naslovi
Naslovi i podnaslovi se numerisu i kucaju slovima Arial 8, Italic. Matematicki izrazi se pisu koriscenjem Equation Editor-a sa numeracijom uz desnu ivicu. U slucaju potrebe, duzi matematiicki izrazi, mogu se pisati preko obe kolone. Slike, dijagrame i tabele formatirati tako da im sirina bude maksimalno 82,5 mm, sem ako zbog obimnosti podataka u tabeli ili vidljivosti detalja na slici to nije moguce. Iznad tabele i dijagrama treba da stoji broj i naziv na srpskom i engleskom jeziku pisan slovima Arial 6. Numeracija slike i njen naziv na srpskom i engleskom treba da stoji ispod slike i da bude pisan slovima Arial 6. Sav tekst na slikama, dijagramima i u tabelama kucati slovima Arial 6 na srpskom i engleskom jeziku. Ako poslednja stranica rukopisa nije popunjena, kolone na toj stranici treba svesti na istu duzinu.
Literatura
Literatura se daje na kraju rada u uglastim zagradama po redosledu citiranja slovima Arial 6.
Radove pripremljene prema uputstvu u elektronskom obliku slati na e-mail: lsuncica@ptt.yuCD sa radom i odstampan rad na papiru A4 formata slati na adresu:
dr Miroslav Lambic, Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin, ?ure ?akovica bb, 23000 Zrenjanin, ili na adresu izdavaca: Drustvo za suncevu energiju Srbija solar, Zitni Trg 13, 23000 Zrenjanin, Tel.: 023/524-640, 023/524-643, 064/131-02-27.

600 . .

, , , , , , .
( )
- 4: 12.000 .
- - : 7.000 .
- : 18.000 .
- : 14.000 .
- -: 12.000 .
- : 17.000 .
- -: 14.000 .
50 . . ( ).
5.000 . 1.500 . .

(1-4) 1.000 . + 150


, " " - :

1-2/2006-2007


Naucno-strucni casopis
MENADZMENT, INOVACIJE, RAZVOJ
Izdavac :Drustvo za menadzment, inovacije i razvojSrbija invent
Zitni Trg 13, 23000 Zrenjanin
Tel. 064/131-02-27, 023/524-640, 023/524-643Fax: 023/37-855, 023/524-640
Racun: 355-1019100-74
Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Miroslav Lambic, dipl.inz.
Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Dr Novica Pavlovic, prof.
Uredivacki odbor
Prof. dr Miroslav Lambic Dr Novica Pavlovic, prof.Prof. dr Branimir Inic Dr Dragica Tomic, prof. Prof. dr Milenko Stanic

Redakcioni odbor
Prof. dr Zivoslav Adamovic (Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin), Zrenjanin; doc. dr Carisa H. Besic (Tehnicki fakultet), Cacak; Ninoslav Grbic, dipl. inz. (TQM Centar), Zrenjanin; dr Slavisa Dukanovic, prof. (Visa poslovna skola), Novi Sad; prof. dr Branimir Inic (Univerzitet BK), Beograd; Zoran Lazic, dipl. prav. (Visa poslovna skola), Novi Sad; prof. dr Miroslav Lambic (Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin), Zrenjanin; dr Milorad Marjanovic (Zavod za udzbenike i nastavna sredstva), Beograd; dr Novica Pavlovic, prof. (Visa poslovna skola), Novi Sad; Mileta Radojevic, dipl. inz. (Janko Stajcic), Lazarevac; prof. dr Miroslav Radojcic (Tehnicki fakultet), Cacak; akademik Petar baron Rajacic (Srpska Akademija inovacionih nauka), Beograd; prof. dr Milenko Stanic (Univerzitet za poslovne studije), Banja Luka; dr Dragan Stojicevic (Termoelektrane i Kopovi Kostolac), Kostolac; prof. dr Dragisa Tolmac (Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin), Zrenjanin; dr Dragica Tomic, prof. (Visa poslovna skola), Novi Sad. Tehnicki urednik: Ninoslav Grbic, dipl. inz. Lektor: (Engleski jezik) Jovana Lukic
Casopis Menadzment, inovacije, razvoj
izlazi tromesecno: januara, aprila, jula i oktobra.
Sadrzaj
dr Mile Racic KOMUNITARNO PRAVO ILI PRAVO EVROPSKE UNIJE 3
dr Mile Racic IZVORI KOMUNITARNOG PRAVA 7
dr Dragan Bozic KONCEPT UNIVERZALNOG BANKARSKOG SISTEMA 11
dr Dragan Bozic VRSTE I METODE OBRACUNA PRINOSA NA RENTNOM TRZISTU 18
Zoran Jankovic,Ivan Stojicevic UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA POTROSACIMA (CRM) I STVARANJE BAZA PODATAKA (DM) 24
dr Dragan Stojicevic,Zoran Jankovic FUNKCIJA PR MENADZERA U PREDUZECUPR MANAGER FUNCTION IN 27
Vera Subic FUZIJA I AKVIZICIJA 30
dr Dragica Tomic STILOVI RUKOVODENJA U PREDUZETNISTVU 33
dr Carisa H. Besic,dr Hamid Alibasic MODERNI PRISTUPI ODLUCIVANJU U USLOVIMA NEIZVESNOSTI 36
mr Dragan Cockalo,dr Dejan Dordevic STRATESKI PRISTUP INOVACIONIM PROCESIMA 39
Dragan Lambic TEHNOLOSKE PRETPOSTAVKE ZA OSVAJANJE NOVOG PROIZVODA 43
dr Dragisa Tolmac,dr Slavica Prvulovic RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA U INDUSTRIJI PRERADE ZITARICA PRIMENOM REINZENJERINGA 46
dr Slavica Prvulovic,dr Dragisa Tolmac,dr Zivan Zivkovic ANALIZA UTICAJA REINZENJERINGA NA RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI 49
dr Dragan Stojicevic,Zivorad Vesic,Nebojsa Lezic DIJAGNOSTIKA VIBRACIJA OSNOVNIH UZROKA POREMECAJA NA RUDARSKOJ MEHANIZACIJI 52
dr Novica Pavlovic ENERGETSKI ASPEKTI RADA PREDUZECA 55
Ninoslav Grbic NUKLEARNA FUZIJA NEISCRPNI IZVOR ENERGIJE U BUDUCNOSTI 57

3/2007

Sadrzaj
Dr Mile Racic OSNOVE POLITICKOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE 3
Dr Dragan Bozic KOMPARACIJA BANKARSKIH SISTEMA USA, EVROPA I UNIVERZALNO BANKARSTVO 8
Dr Ljiljana Lucic INVESTICIONI FONDOVI 13
Dr Petar Veselinovic (NE)USPEH REFORMSKOG PROCESA U SRBIJI 18
Mr Gordana Mrdak, dr Slobodan Stefanovic MARKETING MIKS KONCEPT I POSLOVNO OKRUZENJE U FUNKCIJI RAZVOJA PREDUZECA 21
Dr Carisa H. Besic,Ljubisa Jakovljevic ORGANIZOVANJE PREDUZETNIKA U FUNKCIJI USPESNOG NASTUPA NA TRZISTU 23
Dr Carisa H. Besic,Dr Dejan Dordevic ZNACAJ STRATESKOG MENADZMENTA ZA USPESNO POSLOVANJE PREDUZECA 26
Ivana Josanov INTERNET KAO KOMUNIKACIONI KANAL: SVET I SRBIJA 31
Dr Ljubinko Ilic, Jelenko Micic,Jasna Ilic EDUKACIJA KADROVA ZA PREVENTIVNO DELOVANJE U BORBI PROTIV PRIRODNIH NEPOGODA 35
Mr Dragan Bogdanic STRATEGIJA RAZVOJA SOKOBANJE KAO TURISTICKE DESTINACIJE 40
Mr Gordana Mrdak, dr Slobodan Stefanovic UPRAVLJANJE RAZVOJEM SA OSVRTOM NA TEHNOLOSKI RAZVOJ U INDUSTRIJI 43
Mr Sida Milunovic, dr Ratomir Jecmenica, dr Srecko Curcic RAZVOJ MODELA PRIPREME PREDUZECA ZA SERTIFIKACIJU PREMA ISO 9001:2000 46
Dr Miroslav Lambic,Ninoslav Grbic MODELOVANJE TEHNICKOG UNAPREDENJA 50
Ninoslav Grbic,Novica Hornjak TELEMEDICINA LECENJE NA DALJINU 52
Dr Zivorad Milosevic EFIKASNOST U DEFINISANJU UPRAVLJIVOSTI I MJERLJIVOSTI TEHNICKIH SISTEMA POMOCU PROSTORA STANJA 56
Dr Zivoslav Adamovic,dr Zivorad Milosevic EFIKASNOST PRIMENE RACUNARA PRI PROJEKTOVANJU I KONSTRUISANJU MOTORA I MOTORNIH VOZILA 58
SKUPOVI 61

4-5/2007

Sadrzaj
Mr Milenko Stefanovic POLITIKA PRIVLACENJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA 3
Mr Rds Pntic,Srbislv Rdivvic MDLOVNJ FUNKCI FIKSNSTI U PSLVNM SISTMU K SNV SVRMNG MNADZMNT 8
Mr Rds Pntic KSPRIMNTLN VRIFKCI MDL FUNKCI FIKSNSTI KD MNDZMNT PSLVNG SISTM 11
Dr Lazar Ozegovic UTICAJ PREDUZETNISTVA NA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 14
Dr Dragan Stojicevic,Zoran Jankovic FUNKCIJA PR MENADZERA U PREDUZECU 18
Dr Branimir Inic ZNANJE I INTELEKTUALNI KAPITAL, RESURSI ZA POBEDU 21
Dr Rde S. N. Rjic MENDZMENT, MRKETING I MRL 27
Dr Carisa H. Besic, dr Hamid Alibasic SELEKCIJA I IZBOR KADROVA U MODERNOM SVETU 32
Dr Carisa Besic, Snezana Besic MENADZMENT LJUDSKIM RESURSIMA U JAVNOM SEKTORU 35
Dr Carisa H. Besic, dr Zvonko Sajfert OCENJIVANJE REZULTATA I STRATEGIJA U KARIJERI MENADZERA I NJIHOV UTICAJ NA POSLOVANJE PREDUZECA 40
Dr Novica Pavlovic MENADZMENT INOVACIONIH PROCESA 45
Zoran Lazic, dr Novica Pavlovic PRAVNA ZASTITA U OBLASTI INOVATIVNE DELATNOSTI 49
Dr Dragica Tomic, dr Novica Pavlovic INOVACIJE KAO PODSTICAJ PREDUZETNISTVU 51
Nada Strbac, Dragana Zivkovic, Ivan Mihajlovic, Ana Bacilovic INOVIRANJE PROCESA PROIZVODNJE UVODENJEM SISTEMA KVALITETA ISO 9000 53
Dr Dragomir Dordevic SISTEM NABAVKI I TRZISNA STRUKTURA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODBRAMBENU INDUSTRIJU 56
Mr Jelenko Ognjenovic FUNKCIJA MENADZMENTA U REALIZACIJI RACIONALIZACIJE ENERGETSKIH BILANSA U RECNOM SAOBRACAJU 59
Dr Paun Beres HEURISTICKI MODEL NASTAVE I ALTERNATIVNI-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 62
Milos Soro MODEL INTERDISCIPLINARNE PRIPREME UCENIKA ZA TAKMICENJE U PRIRODNIM NAUKAMA 69
Slavljub R. Aleksic, Sasa S. Ilic, Dejan D. Prolovic MODERNI ASPEKTI KORISCENJA INSTRUMENATA ZA MERENJE ELEKTROMAGNETNOG POLJA I MENADZMENT KVALITETA 71
SKUPOVI 78

Uputstvo za pisanje radova za casopis MIR

Uvod
Rad dostavljen za objavljivanje moze biti napisan na srpskom ili engleskom jeziku. Obim rukopisa je ogranicen na maksimalno osam dvokolonskih stranica formata A4, ukljucujuci slike, tabele, reference i dr. Za kucanje rada koristiti font Arial. Na stranicama rukopisa sve margine (gornja, donja, leva i desna) treba da budu po 20 mm. Rukopis se obrazuje u dve kolone razmaknute 5 mm. Tekst kucati sa proredom 1 i velicinom slova 8. Tab formatirati na 5 mm. Header i Footer su velicine 12,5 mm.Naslov radaNa sredini vrha prve stranice rukopisa napisati naslov rada velikim slovima velicine 10 na srpskom i engleskom jeziku.AutoriPuna imena autora sa titulama, nazivima njihovih institucija, mail adresama i telefonima, ispisati slovima Arial 8.
Rezime
Rezime rada treba da sadrzi od 50 do 150 reci na srpskom i engleskom jeziku pisan Arial 8, Italic.
Kljucne reci
Iza rezimea daju se kljucne reci (od tri do osam).
Naslovi
Naslovi i podnaslovi se numerisu i kucaju slovima Arial 8, Italic. Matematicki izrazi se pisu koriscenjem Equation Editor-a sa numeracijom uz desnu ivicu. U slucaju potrebe, duzi matematiicki izrazi, mogu se pisati preko obe kolone. Slike, dijagrame i tabele formatirati tako da im sirina bude maksimalno 82,5 mm, sem ako zbog obimnosti podataka u tabeli ili vidljivosti detalja na slici to nije moguce. Iznad tabele i dijagrama treba da stoji broj i naziv na srpskom i engleskom jeziku pisan slovima Arial 6. Numeracija slike i njen naziv na srpskom i engleskom treba da stoji ispod slike i da bude pisan slovima Arial 6. Sav tekst na slikama, dijagramima i u tabelama kucati slovima Arial 6 na srpskom i engleskom jeziku. Ako poslednja stranica rukopisa nije popunjena, kolone na toj stranici treba svesti na istu duzinu.
Literatura
Literatura se daje na kraju rada u uglastim zagradama po redosledu citiranja slovima Arial 6.
Radove pripremljene prema uputstvu u elektronskom obliku slati na e-mail: lsuncica@ptt.yuCD sa radom i odstampan rad na papiru A4 formata slati na adresu:
dr Miroslav Lambic, Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin, ?ure ?akovica bb, 23000 Zrenjanin, ili na adresu izdavaca: Drustvo za menadzment, inovacije i razvoj Srbija invent, Zitni Trg 13, 23000 Zrenjanin, Tel.: 023/524-640, 023/524-643, 064/131-02-27.

 

:
2- 2004
1 - 2004